Dag 3
Arena Trollhøgda

Merket med O-skjerm fra Bjerkvik sentrum.  Avstand er ca. 10 km vest for Bjerkvik sentrum.   

PM

Her vil det komme spesifikk PM for dette løpet.

Kartutsnitt