Løpsterrenget på
Herjangsfjellet.

Lettløpt og småkupert med innslag av myr.

Åpent terreng med innslag av grønne områder.