Dag 4
Arena Trollhøgda

Merket med o-skjerm fra Bjerkvik sentrum.  Avstand er ca. 10 km vest for Bjerkvik sentrum.

PM

Her vil det komme spesifikk PM for dette løpet.

Kartutsnitt